" Zaprojektuj efektywność energetyczną" - controlling inwestycyjny - praktyczne przykłady projektów inwestycyjnych - automatyka procesowa

" Zaprojektuj efektywność energetyczną" - controlling inwestycyjny - praktyczne przykłady projektów inwestycyjnych - automatyka procesowa

Rejestracja

UCZESTNIK KONFERENCJI

Zakończenie rejestracji 30.08.2019 10:00

Opis wydarzenia
" Zaprojektuj efektywność energetyczną"

 - controlling inwestycyjny
 - praktyczne przykłady projektów inwestycyjnych
 - automatyka procesowa 
 Konferencja szkoleniowa prezentująca najnowsze trendy w projektowaniu i wykonawstwie obiektów, technologii i instalacji dla przemysłu.
 Dodatkowo oprócz wiedzy technicznej i inżynieryjnej konferencja skupia się na pokazaniu Inwestorom skutecznych metod poprawy efektywności energetycznej, przeprowadzenia audytów oraz pozyskania funduszy na realizację inwestycji związanych z efektywnością energetyczną. 

 
 Panele szkoleniowe podczas konferencji: 
 - Efektywna produkcja energii w dobie zagadnień bezpieczeństwa energetycznego. (CHP- skojarzona produkcja energii elektrycznej, ciepła,pary oraz chłodu)
 - Nowoczesne systemy regulacji, automatyki i kontroli urządzeń w aspekcie rewolucji 4.0 - projektowanie, montaż, eksploatacja, zwroty z inwestycji. 
 - Systemy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i chłodu w aspekcie wzrostu cen energii - projektowanie, montaż, eksploatacja, zwroty z inwestycji. 
 - Systemy odzysku ciepła, przemysłowego chłodzenia, przetwarzania ciepła w chłód z wykorzystaniem systemów absorpcyjnych i wspomagania amoniakalnego.
 - Systemy infrastruktury energetycznej, automatyki i filtracji zakłóceń wraz z eliminacją mocy biernej i poprawą efektywności energetycznej. 
 - Zrównoważone budownictwo przemysłowe w aspekcie architektoniczno - budowlanym - kompleksowe podejście do efektywności energetycznej 
 - Systemy wsparcia efektywności energetycznej, audyty przedsiębiorstw, audyty efektywności energetycznej, certyfikaty i premie - praktyczne zastosowanie przepisów.
 - Projektowanie instalacji przemysłowych z kalkulacją inwestycyjną - praktyczne wdrożenie dla użytkownika końcowego. 
 

 Organizator główny: Riktning Group 
 
 www.rikgp.pl 
 
 Zapraszamy do rejestracji 

(Udział w konferencji jest bezpłatny)

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 06.09.2019 10:00
Zakończenie: 06.09.2019 16:00

Concordia Design, Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań

Strona rejestracji:
https://zee.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
mgr inż. Jacek Hałas

ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo

office@rikgp.eu
535680910
Pokaż mapę...